תכונות שפעילות ללא תשלום

אין לנו מנגנון להגבלה מלאכותית של תכונות הצ'אט — יש לך גישה
לכל התכונות הקיימות במערכת ייעוץ מקוון.

 • יועץ אחד ללא תשלום

  אנו נותנים לך רישיון יועץ אחד ללא תשלום

 • צ'אט עם לקוחות באתר

  הוא יישום של ייעוץ מסורתי. אנו לא מגבילים את תכונות הצ'אט. התשלום הוא עבור אפשרויות ייעוץ מתקדמות.

 • תשובות מהירות

  השתמש בתשובות מוכנות על שאלות נפוצות של מבקרים. המערכת תציעה השלמה לתשובה מוכנה לאחר הקלדה של תחילית התשובה

 • פרטי קשר
  של מבקרים

  מוצג מקור המעבר לאתר, תאריך ביקור ראשון, מספר ביקורים, עיר, סוג דפדפן, מספר וכתובות של העמודים שנצפו

 • טופס מקוון

  Callpy ישלך שאלות של מבקרים לאימייל בזמן שהיועצים אינם זמינים, ויאסוף פרטי קשר. אתה יכול להגדיר את החלון שיופיע בזמני אופליין כך שהוא יפתח אוטומטית ויציע ללקוח להשאיר את פרטי הקשר שלו ( דוא"ל, טלפון )

 • מעקב אחר חותם
  של מבקרים

  היועץ יכול לראות את מה שהלקוח מקליד בזמן ההקלדה, בטרם הלקוח שולח משפט מוגמר.

 • התראות בדפדפן
  уведомления

  אתה יכול לעסוק בפעילות אחרת במקביל. המערכת תתריע לך ברגעים החשובים ( הגיע מבקר חדש, התקבלה הודעה חדשה, שיחה נכנסת, שיחה שלא נענתה )

 • בדיקת שגיאות כתיב

  בדיקת שגיאות כתיב בהודעות בזמן הקלדה

 • עיצוב מותאם אישית של הצ'אט וסמל מוקטן

  מערכת ייעוץ מקוון תתאים באופן מושלם לאתר שלך

 • תמונות
  היועצים

  בחלון הצ'אט ועל גבי סמל מוקטן יכולה להופיע התמונה של היועץ

 • מספר לא מוגבל של אתרים

  Callpy תומך בעבודה מקבילה של יועץ במספר אתרים

 • התראת סאונד

  התראות קוליות ליועצים ומבקרי האתר על התרחשויות חשובות ( מבקר חדש נכנס לאתר, התקבלה הודעה או שיחה חדשה )

 • הזזה של חשלון הצ'אט למיקום אחר
  על מסך

  המבקר והסוכן תמיד רואים את התוכן הרצוי

 • פועל ביציבות בכל כרטיסיות הדפדפן

  התכתבות ושיחות וידאו נגישים במקביל בכל הכרטיסיות הפתוחות של האתר ( עם שמירה על היסטוריית מסרים )

 • חיבור מאובטח (על ידי פרוטוקול HTTPS )

  אנו תומכים באתרים שמאובטחים על ידי HTTPS

 • История переписки
  (в панели консультирования)

  היסטוריית מסרים עם לקוח זמינה ליועץ בכל עת בפאנל ייעוץ

אפשרויות פרימיום נוספות

קבל גישה מלאה לכל תכונות פרימיום של Callpy במחיר משתלם במיוחד

 • Free
  1 יועץ
  Базовый набор функций

  1 рабочее место - בחינם

 • Pro
  до 5 консультантов
  Расширенный набор
  функций

  1 рабочее место - от 2990 руб.

 • Enterprice
  Неограниченное
  количество консультантов
  Расширенный набор
  функций

  1 рабочее место - от 4990 руб.

Тарифы

Free

Pro

Enterprise

Онлайн-чат
Возможность отправлять сообщения в оффлайн (посетитель получит при следующем входе)
Подсветка ссылок в сообщениях
Возможность передачи файлов
Возможность передачи скриншотов по CTRL+V
Возможность оставить контактные данные
История диалогов, бесконечное хранение
Локализация на 7 языков
Возможность отправить аудио-сообщение
Групповые диалоги
-
Возможность двухстороннего аудио-звонка
-
Возможность двухстороннего видео-звонка
-
Возможность переключения "на лету" между аудио- и видеозвонком
-
Возможность отключения микрофона при звонке
-
Возможность переключения камер с фронтальной на заднюю на мобильном устройстве
-
Возможность развернуть видеозвонок во весь экран
-
Возможность регулировать громкость при звонке
-
Запись звонков
-
-
Функция восстановления связи при звонке
-
Возможность принять звонок с основного устройства, либо с телефона
-
Возможность бесшовного переключения звонка на любой мобильный телефон по QR-коду
-
Возможность вернуть звонок на устройство
-
Звонок записывается в статистику по диалогам + все системные сообщения по звонку в диалог
-
Система распределения звонков по консультантам отдела (автоматическое распределение на свободного консультанта при попытке звонка)
-
Система очереди клиентов на линии в случае, если все операторы заняты
-
Фукнция "заказа звонка" - клиент может заказать звонок, консультанту мгновенно придёт SMS с номером для дозвона
Возможность настройки общего номера для сайта
Возможность индивидуальной настройки номера для каждого консультанта
Возможность указывать рабочие часы - то время, когда доставлять SMS
Возможность создавать до 3 отделов в рамках одного сайта
-
Возможность создавать до 20 отделов в рамках одного сайта
-
-
Возможность гибко назначать консультантов в каждый отдел
-
Возможность перераспределять клиентов по признакам между отделами автоматически
-
Возможность передавать клиента между отделами со всей перепиской
-
Возможность скрывать переписку между отделами
-
Возможность динамически менять отдел клиента при навигации по сайту
-
Возможность настраивать фильтр по GEO для распределения клиентов между отделами
-
-
Возможность настраивать фильтр по URL для распределения клиентов между отделами
-
Возможность настройки индивидуальной почты для оффлайн-сообщений для каждого отдела
-
Возможность создавать скрытые отделы (клиент не может переключиться на отдел самостоятельно)
-
Возможность показывать форму с пречат-полями для каждого отдела, настраиваемо. Клиент начинает переписку с отделом с заполнения этой формы
-
Возможность создавать группы "напарников-консультантов" для каждого отдела. В случае привязки система распределяет клиента сначала по напарникам
-
Форма контактных данных, доступная каждому клиенту при желании заполнить основные данные (ФИО, Телефон, Email)
Возможность автоматически отображать форму Контактов по контексту переписки (например, отображается у клиента, если консультант спрашивает имя или телефон клиента)
Конструктор форм. Возможность создавать формы с любым количеством полей.
-
Возможность создавать формы с полями ввода и кнопочные формы (могут использоваться для построения простого бота вкупе с конструктором сценариев)
-
Возможность отправки любой формы клиенту. Консультант может инициировать заполнение формы клиентом
-
Настройка формы оценки диалога (настраиваются варианты, которые не устроили клиента)
-
Автоматический показ формы оценки диалога по завершению переписки
-
Хранение любых данных в течение 1 года, заполненных клиентами через формы Callpy и возможность выгрузки
-
Сбор статистики по времени нахождения консультантов в Панели Коммуникации ежедневно
-
Сбор статистики по времени активности консультантов в Панели Коммуникации ежедневно. Активность вычисляется по времени активности вкладки с Панелью
-
Сбор статистики по количеству диалогов, неотвеченных диалогов, аудио-видео звонков ежечасно / ежедневно / ежемесячно / ежегодно (возможность выбирать период)
Сбор статистики по среднему времени ответа по каждому консультанту
-
Сбор статистики по средней оценке диалога по каждому консультанту
-
Сбор статистики по AB-тестированию эффективности различных показателей настроек (дизайн, автоприветствия и т.д.)
-
Возможность группировки статистики по каждому сайту
Возможность вывести любую статистику в графическом виде
Показ сводной статистики по аккаунту: количество консультантов онлайн в момент, количество клиентов онлайн, количество текущих диалогов, общее количество диалогов
Сбор статистики по визитам по каждому сайту
Сбор статистики по количеству диалогов / неотвеченных диалогов
Сбор статистики по скорости ответа в диалоге. Можно просмотреть статистику по диалогам с "быстрым" ответом, "медленным" ответом на основе настроек SLA (см. соотв. модуль)
-
Сбор статистики по отклонённым диалогам (клиент не ответил консультанту, диалог инициировал консультант)
Сбор статистики по инициатору диалога: клиент / консультант / автоматическое сообщение
Сбор статистики по времени ожидания ответа - среднее время / максимальное время, по разным типам диалогов
-
Сбор статистики по передачам чатов - количество передач внутри отдела / между отделами
-
Сбор статистики по достижениям целей клиентами
-
Сбор статистики по количеству запросов удаленного управления / количеству состоявшихся сессий
-
Сбор статистики по рейтингу консультантов (оценкам)
-
Сбор статистики по реакции клиентов на автоматические сообщения - "закрыли чат", "отреагировали", "проигнорировали"
-
Сбор статистики по количеству оффлайн обращений
Сбор статистики по быстрым ответам - кто и как часто использует, и какие именно фразы
-
Любая статистика группируется по сайтам, консультантам, периоду. Возможность выбрать период за последнюю неделю, месяц, год, произвольный период. Возможность группировки данных по часам, дням, месяцам
-
Возможность показать данные не в виде графиков, а в виде таблиц
Возможность интеграции с базой данных сайта. Операторы смогут получать любую информацию по клиенту от сайта и просматривать в Панели Коммуникации (работает на e-autopay например)
-
Возможность интеграции с закрытыми зонами сайта (личными кабинетами и т.п., где требуется авторизация). Позволяет операторам наблюдать вкладку сайта и осуществлять удаленное управление в таких зонах
-
-
Возможность интеграции с CRM-системами AmoCRM, Мегаплан. Интеграция включает в себя получение данных по клиентам из CRM-системы и управление некоторыми функциями CRM из Панели Коммуникации
-
Возможность создавать контакты/лиды в CRM системе из Панели
-
Возможность поиска контактов CRM из Панели
-
Возможность редактировать контакт из Панели
-
Возможность создания задачи из Панели
-
Возможность интеграции с социальными сетями. Интеграция включает в себя получение сообщений из соответствующей соц. сети и переписку в интерфейсе Callpy из Панели. Клиент при этом находится в интерфейсе соц. сети
-
Возможность интеграции с VK группами
-
Возможность интеграции с Facebook группами - выкатка
-
Возможность интеграции с HELPDESK-системами (тикетными системами). Интеграция включает в себя возможность создания тикета прямо из Панели Коммуникации с привязкой диалога с клиентом
-
Возможность интеграции с ZenDesk
-
Возможность интеграции с OmniDesk
-
Возможность интеграции с системами аналитики. Интеграция включает в себя двусторонний обмен данными между Callpy и системой аналитики
-
Возможность интеграции с Яндекс.Метрикой
Возможность интеграции с Google Analytics
Возможность интеграции с Roistat
-
Возможность заходить в Панель с любого устройства (через браузер)
Возможность заходить в Панель через Windows-приложение
Возможность подключения неограниченного числа разных сайтов в одну Панель
Возможность включения и отключения разных типов звуковых уведомлений
Возможность настраивать свои звуки на уведомления
-
Возможность включения и отключения разных типов браузерных уведомлений
Возможность настраивать дизайн Панели
-
Возможность гибкой настройки интерфейса Панели. Настраиваются размеры полей, списков и т.п. Возможность настроить самые часто используемые функции в верхней панели
Возможность осуществлять настройки по наблюдению за клиентами
Возможность наблюдать в режиме реального времени всех находящихся клиентов на всех сайтах
Возможность наблюдать в режиме реального времени данные по каждому клиенту в списке: свернут / развернут чат; устройство клиента; время нахождения на сайте; активность вкладки; новый ли клиент (взаимодействовал с ним консультант или нет)
Возможность наблюдать в режиме реального времени данные по целям каждого клиента в списке
Возможность наблюдать время ожидания клиентом ответа, и цветовое распределение этого времени в соответствии с SLA сайта
Возможность получения подробных данных по каждому клиенту при переключении на него
История переписки
Любые данные, которые заполнял клиент через любые формы Callpy
Браузер клиента
Система клиента
Город и страна клиента
Другие данные клиента из базы данных сайта (если настроена соотв. интеграция)
-
Дата первого входа на сайт
Источник перехода на сайт
-
Количество посещений сайта
UTM метки
-
История навигации по страницам сайта
Заполнение любых данных на каждой странице сайта
-
Такие же возможности у консультанта в Панели по чату, что и в модуле "текстовый чат"
Возможность отправлять смайлы клиенту
Функция "любимые смайлы" - умная сортировка по количеству использований
Деление клиентов по спискам: Новые, Диалоги, История, Важные, Заблокированные, списки интеграций (агрегируют сообщения из соответствующих источников)
Возможность фильтровать и сортировать клиентов по множеству параметров
-
Возможность поиска клиентов и диалогов по ключевым словам, словосочетаниям или частям слов по всем диалогам
-
Возможность отмечать тег для сообщения для дальнейшего поиска
-
Возможность открывать и закрывать диалоги. Диалог с клиентом будет закреплён в соответствующем списке, пока консультант сам его не закроет
Возможность добавлять и удалять "важных" клиентов в соотв. список
-
Возможность блокировать клиентов. Консультант не будет получать уведомлений о их действиях
Возможность позвонить клиенту
Возможность передать клиента в любой отдел любому консультанту
Возможность инициировать диалог с клиентом самостоятельно
Возможность включить наблюдение за действиями клиента
Возможность перехватить управление у клиента
-
Возможность отправки любых форм клиенту
-
Возможность отправить переписку с клиентом на email
-
Возможность переименовывать клиента
Возможность работы с "быстрыми" ответами
-
Возможность выделять сообщения из диалога для их последующего копирования в буфер или распечатывания
Возможность видеть сообщение, которое набирает клиент, до его отправки
-
Возможность консультантам организовывать личную переписку с любым другим консультантом
-
Возможность консультантам просмотреть всех других консультантов на сайте (раздел "команда")
-
Возможность настройки аватарки и имени для каждого консультируемого сайта отдельно
-
Возможность добавить любое сообщение из истории в быстрый доступ одним кликом
-
Возможность группировки сообщений из быстрого доступа по цветам
-
Возможность группировки сообщений из быстрого доступа по сайтам
-
Возможность группировки сообщений из быстрого доступа по менеджерам
-
Возможность выбрать сообщение из быстрого доступа по нескольким символам
-
Возможность выбрать и отправить сообщение из быстрого доступа не отрывая рук от клавиатуры (без мышки)
-
Возможность просмотреть найденные сообщения по фильтру и их количество
-
Возможность просматривать любую статистику
Возможность осуществлять настройку дизайна сайтов
Возможность включать и отключать наблюдение за вкладкой сайта каждого клиента
-
Возможность корректно наблюдать переключение вкладок сайта клиентом
-
Возможность перехватить управление с разрешения клиента
-
Двусторонний co-browsing (с обеих сторон переход по странциам, скроллинг, заполнение форм и т.п.)
-
Возможность клиента завершить удаленное управление в любой момент
-
Возможность консультанта завершить сеанс удаленного управления в любой момент
-
Возможность выбора одного из трёх видов виджета - "обычный", "брендированный" и "боковой".
Возможность сохранения настроек при переключении между типами виджета
Возможность выбора предустановленной цветовой темы на любом типе виджета. Доступно около 30 готовых цветовых решений для стандартных запросов. Тема включает в себя не только цветовые и текстовые решения, но и стандартные аватарки и фоновые картинки
Возможность создавать и управлять целями - определёнными событиями, которых достигает клиент на сайте (по аналогу с целями в Яндекс.Метрике)
-
Возможность создавать цель из одного или нескольких событий (составная цель)
-
Доступные виды событий: клик по элементу, заполнение формы, ввод в поле, переход на страницу, клиент положил товар в корзину, произвольное событие
-
Возможность отправлять автоматизированные сообщения пользователям сайта по определённым условиям
-
Возможность выводить приветственное сообщение в чат через определённое число секунд после входа клиента на сайт. При этом при переходах по страницам таймер не сбрасывается
-
Возможность выводить приветственное сообщение в чат после просмотра посетителем определенного числа страниц
-
Возможность создавать неограниченное число сценариев вида "набор условий" - "набор действий"
-
Возможность задавать параметры эффективности для каждого сайта
-
-
Возможность работать с API Callpy со стороны сервера сайта
-
Возможность супервизору просматривать все текущие диалоги по сайту
-
-
Возможность создавать общий диалог с любым числом участников
-
בחר את מספר היועצים
6
Выберите период времени
1 мес.
3 мес.
скидка
5%
6 мес.
скидка
10%
1 год
скидка
20%
2 года
скидка
30%
2 года
Итого: 0.00 руб.
Скидка:
Тариф:
 • מספר יועצים
  (אפשרות העסרת
  יועצים)

  אתה תוכל להעסיק כמות לא מוגבלת של יועצים ולפזר אותם בין האתרים שברשותך

 • מידע מקיף
  על לקוחות, כולל
  פרטי קשר

  המערכת אוספת פרטי לקוח ממקורות נגישים ברשת ( שם, תמונה, טלפון, סקייפ, אתר, פרופיל VK )

 • יצוא פרטי קשר
  של לקוחות ( כ *CSV )

  תוכל לשמור את פרטי הקשר של הלקוחות שביקרו באתר שלך לתוך קובץ

 • Живое наблюдение

  צפו בפעילות המבקרים של האתר בזמן אמת

 • התחלת צ'אט
  אוטומטית

  Callpy תציע באופן אוטומטי עזרה ללקוח משתהה

 • הודעות מרסנות
  сообщения

  אם היועץ לא עונה ללקוח, אז המערכת תשלח ללקוח הודעה שמזמינה את הלקוח להמתין מספר רגעים או להשאיר את כתובת הדוא"ל שלו

 • שיחות קולית מהאתר

  שיחות מקוונות ללא תשלום בין הלקוחות ליועצים

 • שיחות וידאו

  הענק ייעוץ ווידאו חי באתר

 • שליטה
  בניווט

  עזור ללקוח לנווט, הצג והדגש את התוכן הרלוונטי

 • עצות

  הדגש והוסף הערות על פריטים בעמוד שבו נמצא המבקר

 • הדגשת אזורים בדף

  הקף אזור הרצוי בעמוד והלקוח יראה את הסימון מייד

 • העברה של צ'אט
  לעמית

  הסוכנים יכולים להעביר ביניהם שיחות

 • צ'אט ממותג
  עם אפשרות לטעינת
  תמונות ולוגואים

  התאמה אישית עמוקה של סגנון היישומון. תוכל להכניס אלמנטים של זהות תאגידית, ליצור עיצוב ייחודי משלך לצ'אט וסמל היישומון.

 • התממשקות עם CRM

  מאפשר לקשר שיחה לאיש קשר ששמור במערכת, ליצור אנשי קשר חדשים ישירות בממשק Callpy, לקבוע משימות, שמירה אוטומטית של התכתבות למערכת CRM, שמירה אוטומטית של פרטי קשר למערכת CRM

 • סטטיסטיקה
  מפורטת

  קבל אוסף נתונים שמכמתים וממחישים את איכות העבודה של יועצים. שלוט בתכתובות, זמן עבודה ויעילות הצוות.

 • חסימת לקוח

  יועץ יכול לחסום לקוח, על ידי הוספתו לרשימה השחורה

 • שליחת התכתבויות
  לאימייל

  שליחת היסטוריית התכתבויות לאימייל

 • התרעה בעת שהלקוח מוסיף מוצר לעגלה

  אם הלקוח יוסיף מוצר לעגלה, אז המערכת מייד תודיע על כך ליועץ

 • טופס בקשת
  פרטי קשר

  Предлагает посетителям сайта представиться и оставить свои контактные данные перед началом или в ходе диалога

 • Сбор контактов
  посетителей сайта

  Сбор контактов посетителей сайта через форму Callpy даже когда консультантов нет на сайте. Вы можете настроить поля в форме для сбора данных по Вашему усмотрению. Эта информация доступна консультантам в «информации о посетителе» и в списке клиентов. Данные могут автоматически направляться в CRM-систему — создаются контакты. Все контакты можно выгрузить в *.CSV файл

 • חלוקה לפי מחלקות

  Создавайте группы консультантов и распределяйте на них потоки посетителей сайта. Настраивайте фильтры посетителей по региону или по нахождению на конкретных страницах сайта. К каждому отделу Вы сможете привязать отдельную форму с пречат-полями.

 • שדות טרום צ'אט

  Создавайте персональные формы для сбора данных о посетителях сайта.

 • Сообщение вдогонку

  Возможность написать сообщение посетителю, который покинул сайт. Посетитель примет сообщение, если повторно вернется на сайт. Ему откроется чат в который будут загружены все сообщения.

 • Отправка диалога из
  панели на E-mail

  Если консультант в процессе диалога получит от посетителя важную информацию, то он может направить состоявшийся диалог на любой почтовый адрес.

 • Таргетированые
  сообщения на
  страницах сайта

  Вывод настраиваемых сообщений в чат посетителю в зависимости от адреса страницы, на которой он находится.

הרשמה ל 1 קליק!

המכתב נשלך!

אנו שלחנו לדוא"ל שלך
קישור להפעלה של החשבון.

להתחבר לחשבון האישי

שחזר סיסמה

הכנס את e-mail שבחרת
באת ההרשמה למערכת

קישור לשינוי סיסמה
נשלחה אל e-mail

הדגמה Callpy על
test

להדגמה מוחשית, תשתף קישורים
עם עמיתים וחברים. בגרסת ההדגמה, יתכנן ותתקל ב
ליקויים בתכונות מסוימות Callpy.